Brasklapp
Skrivihops bra s.k. lapp.
El manifesto


Det redaktionella innehållet på skrivihop.nu är skyddat av den där upphovsrätten alla tjatar om, men får faktiskt kopieras eller återges helt eller delvis utan föregående skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren eller ansvarig utgivare. Denna inskränkning av upphovsrättslagen (URL) gäller dock inte för publicering som skrivihop.nu kan anse som olämplig - vilket vi givetvis avgör själva. Ange hursomhelst gärna källan ("källa:skrivihop.nu"); försök inte låtsas att du skrivit det själv.

Skrivihop.nu kan inte garantera att samtligt inskickat material följer lagen om upphovsrätt. Skrivihop.nu kan dock garantera att företag som försöker stoppa skrivihop.nu genom att exempelvis hänvisa till nämnda eller annan lag skapar sig mer problem och dåligt rykte än före agerandet. Det bästa vore att helt enkelt skriva ihop.

På skrivihop.nu medverkar, förutom allehanda kända och okända debattörer, främst redaktionens medlemmar. Skrivihop.nu kan inte ta ansvar för vad enskilda personer eller organisationer skriver på de internetsidor skrivihop.nu tillhandahåller. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort inlägg som är inaktuella, som upprepas eller som i övrigt ej passar.

Skrivihop kan inte göra några som helst utfästelser om sidornas tillgänglighet eller svarstid på e-post. Vi gör dock vårt bästa rätt ofta.

Information från dessa sidor kan användas som grund för att ta beslut eller utföra handling. Skrivihop.nu skall, om det inte står annat, inte vara ansvarig för någon skada (inte heller dödsfall eller personliga skador) som uppstår vid användande av webbplatsen. Detta inkluderar, men är inte limiterat till, direkt eller indirekt förlust eller skada, näsblod, förlust av data, förlust av dator, förlust av intäkt, blodskam, ätstörningar, sömnrubbningar, aktieras, förlust eller skada av egendom eller goodwill vare sig det är resultat av användande eller oförmåga att använda sig av dessa sidor eller om det sker i samband med något fel, undermålighet, glömska, defekt, störning, försening, klistermärken, spam, virus eller systemfel, även om de medverkande på skrivihop.nu är medvetna om risken för att sådana skador kan förekomma eller uppstå. Folk som valt att bli medlemmar, med allt vad det innebär, får skylla sig själva.

Skrivihop.nu arbetar för att all information skall vara korrekt vid publicering, men kan inte garantera att den framgent är det och lämnar inga garantier eller utfästelser för denna webbplats, tjänster, information eller annat innehåll (vilket inkluderar tredje parts information, produkter och innehåll) som finns på eller är tillgängligt via webbplatsen eller tjänster.

Vi lovar inte heller ett skvatt angående de produkter vi förmedlade (såsom tröjor etc), angående leveranstid, priser, utseende och kvalitet. Allt kan ändras utan föregående varning. Dock var det vår avsikt att ge er vad ni beställer. Bra skrivihop-grejer var bra propaganda och ett led i kampen för ett bättre samhälle, fritt från särskrivningar!

Skrivihop.nu acceptererar inget ansvar och ansvarar ej för någon form av förlust, såsom vinstförlust, uteblivna intäkter, materiella eller psykiska skador, förväntade besparingar eller ökade kostnader eller utlägg eller någon annan form av förlust som direkt, indirekt eller på annat sätt uppkommit p.g.a. bruk eller missbruk av våra produkter (såsom tröjor och klisterlappar). För att vara ärliga; vi har inte en susning om vem som använder våra produkter och tycker inte att vi är ett skvatt mer skyldiga än Bofors.

Mvh ansvarigutgivare@skrivihop.nu (fler kontaktytor)

För övrigt har vi ingenting gjort. Alltihop är en sammansvärjning. Det var inte vi. Det var den enarmade mannen. Dessutom var det inte meningen.
Rösterna tvingade oss.


Läs manifest