Valkommen till Skrivihop! Nytt 2003-09-05 08:44 - Skrivihop.nu finns inte mer.
26328 medlemmar. Vi kämpade mot särskrivningar. Bara.
Skrivihopmeny
· Nyheter
· Vad vi ville
· Särskrivning?

· Exempel
· Helvetet
· Ursprung
· Knepiga fall
· Gestalttext?
· Bildexempel

· Krönikor
· Gästbok

· Svarta listan
· Vita listan
· Vanliga frågor
· Litteratur

· Länkar

Propaganda
· Klisterlappar
· Tröjor

· Datorjox
· Pressklipp
· Citat
· Statistik

Medlemmar
· Medlemslista
· Sök medlem

Kontakt / Press
· Kontakta oss
· Staben
· Utgivare

Datorkraft
Detta projekt tillbringades dig av helgo.net.

1803448 besök.Standardbrev till alla "sär"
Författat av Alf E. Ohlsson och redigerat av staben.
El manifesto (Givetvis kan vi tyvärr inte heller ta ansvar för hur detta brev brukas)

Hej!

Vid besök på din/er webbplats har jag som medlem i skrivihop.nu lagt märke till ett flertal särskrivningar av sammansatta ord. Vi vill göra dig uppmärksam på att det drar ned totalintrycket av en i övrigt trevlig webbplats.

För att du/ni ska förstå varför särskrivningar är skönhetsfläckar i svensk text, har vi lagt upp information på http://skrivihop.nu. Där kan du även läsa hur enkelt man lär sig vilka sammansatta begrepp som ska skrivas som ett sammanhängande ord.

Grundregeln är så enkel att vi redan här kan avslöja den: Man lyssnar på hur det sammansatta begreppet uttalas. Om det uttalas som ett sammanhängande ord, så skrivs det också sammanhängande. Får ordet inte plats på en rad, så använder man bindestreck. Jätteenkelt! Nåja, ibland skall det vara bindestreck i varje fall, exempelvis mellan en förkortning och ett tillagt ord (som TV-apparat).

Ibland får du lära ordbehandlaren att svenska språket bildar sammansatta ord som just "jätteenkelt". Ingen ordlista kan räkna upp alla möjliga kombinationer i svenska språket.

För den som redigerar text yrkesmässigt, på webben eller annars, finns det två böcker som är värdefulla - detta skrivet som information, inte reklam:

1. Svenska skrivregler, utgivna år 2000 av Svenska språknämnden (pris ca 175 kr)
2. Svenska akademiens ordlista, SAOL, utgiven 1998 (pris för boken ca 200 kr, bok+CD ca 350 kr)

Med vänlig hälsning
[Namn Efternamn], för skrivihop.nu
http://skrivihop.nuLäs manifest | kontakta oss Jag har sex drömmar varje natt. Brasklapp och ansvarig utgivare.